Posted on

Prodajni pogoji za nakupe preko spleta

Prodajni pogoji za nakupe preko spleta

Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Optika Oblak d.o.o. (ponudnik), ki blago na spletni strani optikaoblak.com prodaja v svojem imenu in za svoj račun.

Podatki o podjetju:

OPTIKA OBLAK, družba za proizvodnjo in trgovino z optičnimi pripomočki d.o.o.
Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
ID: SI86816497
Davčni zavezanec: DA
Matična številka: 1994247000
TRR: SI56 0201 8025 4618 463 odprt pri NLB d.d.
  
SPLOŠNI POGOJI

Spletni nakup je možen brez registracije. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke, posredovane ob oddaji naročila.
Nakup je možen le, če kupec pred oddajo naročila potrdi, da sprejema splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej strani, in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
Optika Oblak, d. o. o., in kupec medsebojne obveznosti urejata s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.

 
KOMERCIALNI POGOJI

Cene:

  • Cena – je redna cena, po kateri se izdelek prodaja.
  • Znižana cena – je znižana redna cena, po kateri se prodaja izdelek za določen ali nedoločen čas.
  • Stara cena – je cena, po kateri se je izdelek prodajal pred znižanjem.


Označevanje znižanih izdelkov:

  • Sezonsko/posezonsko znižanje – so označeni izdelki, ki so trenutno znižani, kar pa je časovno omejeno.
  • Akcija – so označeni izdelki, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.
  • Zadnji kosi – so izdelki, ki imajo znižano ceno za nedoločen čas oziroma do razprodaje zalog.

Vse cene vključujejo DDV. Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila, razen v primeru napake pri ceni.

DOBAVLJIVOST, ZALOGA IN NAČINI PLAČILA

NAČINI PLAČILA

Na spletni strani optikaoblak.com je možen nakup oz. plačilo: Neposredna bančna transakcija, Plačilo po povzetju, PayPal in Kreditna kartica (Mastercard, Visa in AmericanExpress). Naročilo kupec prejme skladno s svojo izbiro, ali po pošti, preko Pošte Slovenije ali pa osebno prevzame naročilo v Optiki Oblak, Dalmatinova 11, Ljubljana.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec plača znesek prejetega predračuna oziroma dobi obvestilo po elektronski pošti, da je pošiljka poslana po povzetju. Kupec v prejeti pošiljki prejme račun, na katerem je specifikacija stroškov, enako kot na predračunu.

 
ZAVRNITEV NAROČILA

Optika Oblak, d. o. o., lahko naročilo, za katerega ugotovi, da ga ne more izvesti, zavrne.

ROK DOBAVE

Naročeno blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno predvidoma v 2 do 5 delovnih dneh, v primeru izdelkov, ki niso na zalogi pa je rok dobave do 21 delovnih dni.


ODSTOP OD POGODBE/NAKUPA oz. VRAČILO BLAGA


Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo/nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da najpozneje v 14 dneh od prevzema blaga na naslov optikaoblak@gmail.com sporočijo, da odstopajo od pogodbe/nakupa, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načelno v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe.

Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop (14 dni) se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe/nakupa. To lahko storite z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Če kupec odstopi od pogodbe/nakupa s sporočilom na optikaoblak@gmail.com, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najpozneje v 14 dneh po oddanem sporočilu. Kupec plača strošek vračila blaga – poštnine. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga nikakor ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Ko vračate izdelke prodajalcu, podajte nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil izkoriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika ali drugo plačilno sredstvo, če to izrecno zahteva uporabnik, se vrne le vplačani znesek.
Ob morebitnem odstopu od pogodbe ponudnik kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku.

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, ter v primerih, ko nakup ni izveden na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem kar najbolj upoštevali vse razloge in okoliščine.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

1.     o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.     o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.     o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.     o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5.     o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6.     o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7.     o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8.     o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9.     o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10.  sklenjenih na javnih dražbah;

11.  pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12.  o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13.  o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 
INFORMACIJA O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN NAČINU ZUNAJSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV

Morebitne spore in nesoglasja rešuje podjetje na podlagi pisnega zahtevka potrošnika, ki ga lahko potrošnik naslovi na podjetje pisno na naslov Optika Oblak, d. o. o., Dalmationova ulica 11, 1000 Ljubljana oziroma po spletni pošti optikaoblak@gmail.com.

Pristojni organ v podjetju bo o pritožbi odločil v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 8 dneh od prejema celotne relevantne dokumentacije. Podjetje bo poslalo odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. Potrošnik ima pravico na pritožbo vložiti ugovor. Podjetje bo v 15 delovnih dneh poslalo odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na potrošnikov naslov. S tem je odločitev podjetja dokončna in interni pritožbeni postopek podjetja zaključen.

Če zahtevnost primera ne omogoča rešitve pritožbe oziroma ugovora v navedenem roku, bo podjetje potrošnika pisno obvestilo o predvidenem datumu dokončne rešitve pritožbe.

Skladno z zakonskimi normativi Optika Oblak d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 
GARANCIJA

Za izdelke, kupljene v naši spletni trgovini, veljajo vsi garancijski pogoji skladno s slovensko zakonodajo. Garancijo je možno uveljaviti le ob predložitvi računa in v trgovini/optiki Optika Oblak v Ljubljani.

 
PODATKI O SPLETNIH STRANEH

Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb splošnih pogojev in tudi pogojev spletne trgovine. Kljub nenehni skrbi za ažurnost in pravilnost objavljenih gradiv so vsebinske napake spletne strani možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Trudimo se zagotoviti kar najboljše fotografije prodajanih izdelkov, a jih je kljub temu treba razumeti kot simbolične.

 
AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so ali v lasti podjetja Optika Oblak, d. o. o., ali pa ima podjetje Optika Oblak, d. o. o., za objavo soglasje avtorja. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Optika Oblak je prepovedano.